Pres Perçinli Esnek Baralar - Kaynak Makinelerine Uygun

Yapısı ve Uygulama Alanları

0,10 mm ile 0,20 mm arası kalınlıklardaki Cu-ETP şeritlerin istenilen özellikleri sağlayacak şekilde bir araya getirilip pres altında perçinlenerek birleştirilmesiyle imal edilirler. Kontak alanları daha kalın plakalar ile ek olarak güçlendirilmiştir.

Bu türden baralar genellikle kaynak makineleri gibi yüksek akımın ve ısıyla dayanıklılığın gerektiği yerlerde kullanılırlar. Bu baralar tamamen müşteri isteği ve çizimleri doğrultusunda imal edilirler.