KALİTE POLİTİKASI

  • Ulusal ve uluslar arası standartlara ve müşteri isteklerine uygun şekilde iletken veya iletken olmayan tellerden kaplamalı ve kaplamasız, örgülü, bükülü iletkenler, kablolar ile esnek bağlantı baraları; delme, kesme ve form verme yoluyla metal parça imalatı, satışı ve ihracatı yapmak.
  • Bu ürünlerin müşterilerimize tam zamanında sevk edilmesini sağlamak.
  • Müşterilerimizi kalite yönünden tatmin etmek için onlarla sürekli işbirliği içinde üretim prosesleri ve ürünlerimizi geliştirmek.
  • Uyguladığımız proseslerdeki risk ve fırsatları belirleyerek sistemimizin gelişmesini sağlamak.
  • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızın istek ve beklentilerini belirleyerek gerçekleşmelerini sağlamak.
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirip geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Çalışanlarımızın kaliteye katkısını sağlamak ve iş sağlığı kurallarını güvenceye almak için sürekli kuruluş içi eğitimler yapmak.
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak.

GENEL MÜDÜR